Entry for September 20, 2007

Hôm trước mình lại ra biển ….
Hai cha con lại lang thang mấy ngày trời ngòai biển….
THi nhau đứng giữa biển … giữa trời … dang hai tay ra la thật to cùng với sóng biển …
chắc chắn là cha la to hơn con la rồi
……………………..
hôm nay cả hai cha con mình đen thui … có người chê bảo giống miên … hì hì ….
không sao hết … chuẩn bị để mai mốt đi miên người ta tưởng người bản xứ càng tốt hỉ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: