Entry for December 15, 2007

Ta về đập vỡ chiêm bao
Mới hay ký ức thương đau còn đầy
Hình như lá khóc trên cây
Hay là gió động lung lay nhánh sầu
Đêm dài trắng những canh thâu
Khi nào ta cạn bể dâu trong lòng
Giá như đừng có tiết đông
Tình ta đâu rét cơn giông cuối mùa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: