Entry for December 31, 2007

Đây là entry cuối cùng trong năm cũ …. 2007………………….
ngày mai thôi từ ngày mai là bắt đầu một năm mới …. hôm nay ngồi design một sản phẩm cho khách hàng … mình lại có nhiều cảm xúc trong lòng nên viết vài dòng .. năm 2007 đã qua .. một năm thật nhiều biến động … nhiều lắm … đời người càng dài thì mỗi một năm trôi qua … là một năm trải nghiệm cuộc sống …
có người, cuộc sống trôi qua thật bình yên … có người, thật thăng trầm … có người vấp ngã rồi không đứng dậy được … có người, gặp một ngọc tthác , vượt thác một lần rồi đi tiếp .. cũng có người vượt hết thác này rồi lại thác khác ….
.. hãy đi tiếp … đón chào một năm mới 2008 thật đẹp .. hãy tin như vậy … hãy tin sau những ngon thác đó luôn là cảnh đẹp rực rở …..
hết ý rồi … hồi đ1o viết văn có 4 điểm à

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: