Entry for January 21, 2008

hôm nay đi ngoài đường , đã thấy cái náo nhiệt của mùa xuân… thấy mọi người tất bật với mùa xuân đến ,,, sao mình lại hờ hững với mọi việc xung quanh thế nhỉ … đã nhiều năm từ … ta lại có cảm giác này … thật lạ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: