Entry for April 12, 2008

Tấm hình này thực sự đã rất lâu … của mr Long chụp cho mình lần ở ngòai côn đảo …. post lên đây để mr Long thấy được tác phẩm của mình … mà cái này đã chỉnh lại bố cục một tí… cho da mình sáng lên một tí ( vì da tui đen wá )

One Comment on “Entry for April 12, 2008

  1. hohoho, de y’ thay ta^’m na`o anghiep đội no’n na`y cung dc het!!
    vi` ddo’ la` no’n cua ……..em!!!!!! jhih`ihi`hi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: