Entry for April 17, 2008

Lại một đêm nửa …. đêm không ngủ …. biển thật đẹp …. dù rằng có ánh chớp trên trời …. đêm nay không có ánh trăng vằng vặt soi sáng những cơn sóng bạc đầu …. nhưng biển vẫn đẹp ….. tiếng ì ầm vẫn làm cho ta hòa cùng với đất trời và biển ….. lại một đêm được say ……………………………….

” Chỉ có biển mới biết …… thuyền đi đâu về đâu…..
Chỉ có thuyền mới biết …. biển mênh mông dường nào …….”

One Comment on “Entry for April 17, 2008

  1. Biển vẫn cậy mình dài rộng thế, vắng cánh buồm một chút đã cô đơn.:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: