Quá nhanh … quá nguy hiểm

Xem xong phần 7 của bộ phim, có một cảm xúc lạ dâng lên ngang ngực cũng là một bộ phim giải trí thông thường. Nhưng ở phần 7 này có cái j đó sâu sắc hơn. Nhân vật DOM có một câu thoại hay ” sao phải nói tạm biệt, vì bạn luôn trong tim tôi  …”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: