Buồn

Đêm nay mở lại bài người tri kỉ để đọc … lại nghĩ đến câu ” làm bạn với anh khó quá ! Thôi thì không làm bạn nữa ” …
Bật cười một mình ! Dẫu biết cuộc sống là như vậy , nhưng không tránh được cảm xúc nghèn nghẹn trong tim !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: