Chào 2017

Chào buổi sáng đầu tiên của 2017 bằng cách thức vào lúc 4h sáng trong cái ì ì của đám máy lạnh của phòng làm việc, tiếng strip giấy chạy ra từ ô máy in, tiếng xột xoẹt của nhiễu sóng …. tất cả mọi thứ đều quen thuộc, diễn ra như mấy chục năm nay !!! Có khác chăng là tiếng chào “happy new year !!!” Của pilot trước khi rời vùng trách nhiệm của mình, có khác chăng là trong tâm thức của khi thức dậy cầm cây bút và micro lại tự nhủ …”ồ, ta lại già đi thêm 1 chút rồi ..”

Chào năm mới …

Chào ngày mới ..

Chào hy vọng và niềm tin !!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: