Niềm may mắn

Cuộc sống đôi khi có cái j đó thật lạ, lăn lộn mấy mươi năm rồi mới thấy cái câu “họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai”

Có những thời khắc, thất bại thì lập tức nhiều điều xui xẻo kéo theo đến, tưởng như gục ngã, .. nghỉ lại tặc lưỡi phát cố vượt qua.. chuyện xui coi như bỏ k nhắc nữa

Lại có những lúc . Niềm vui niềm may mắn dồ dập đến .. niềm vui tiếp niềm vui, cái may này kéo sau cái may khác 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: