Từ bỏ 1 lời hứa ….

IMG_8853

Ngày xưa, đọc những câu chuyện cổ. Khi người ta hứa với nhau, dù lời hứa có thế sự chứng kiến hay lời hứa bên chung rượu chén trà hay thậm chí là lời hứa thoảng qua mà người được hứa còn không nhớ. Thế mà, sống chết gì, người hứa cũng phải thực hiện cho được lời hứa đó …

Rồi sau này lớn lên và trưởng thành. Ra đời va vấp thì những câu chuyện về hời hứa đó của những câu chuyện hay những con người đó, được biết được xem là lời của quân tử tàu …

vậy đó !

từ bỏ một lời hứa .. khổ sở biết bao

nhưng …

từ bỏ một lời hứa để người khác được thanh thản

từ bỏ một lời hứa để mọi điều trở nên tốt đẹp hơn nếu lời hứa được hoàn thành

hãy từ bỏ lời hứa đó …..

từ bỏ !!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: