Chào CHIANG MAI … 2018

NGƯỜI EM NHỎ có một ngày trà dư tửu hậu nói rằng, em đã từng đến CHIANG MAI một lần, em cảm giác thích nơi này lắm và có lẽ em sẽ quay lại …

Ơ … xem như đó là một lời khởi đầu cho một lần trãi nghiệm !!!

và bắt đều nghiên cứu về CHIANG MAI !!!

CHẢ CÓ GÌ … 🙂

CHIANG MAI chỉ có núi rừng và chùa chiềng !!! hết rồi . đó là tâm lý lúc ngồi trên máy bay suốt 2 tiếng bay và hơn 1 tiếng ngồi chờ kẹt máy bay trên đường lăn ….

và cuối cùng CHIANG MAI đã hiện ra trong tầm mắt, một vùng núi chập trùng, một sân bay nhỏ như cái lỗ mủi ( nghe nói đây từng chỉ là sân bay quân sự của Thái )

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: