Good bye … for all

Good bye … for all

eo gio

– Rồi … thời khắc chờ đợi đã từ rất lâu … rất lâu đã đến !!!

– Một tiếng thở thoát ra từ lồng ngực, từ con tim …..

– CON CHIM VẪY ĐÔI CÁNH RỘNG NHÌN RA KHOẢNG TRỜI XANH NGOÀI KIA …

– BẦU TRỜI XANH ĐÓ, EO BIỂN ĐÓ , VẪN ĐANG ĐƯỢC NHỮNG CON SÓNG VỖ VỀ QUA NGÀN NĂM …

– CON CHIM VỖ ĐÔI CÁNH lao vào khoảng không vô tận ….

GOOD BYE ..

GOOD BYE ……………………

For all

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: