say lần thứ N

mình đã say bao nhiêu lần nhỉ

bố mà bin …………………..ết được !!!!

heixzzz , người miền nam thật lạ

lúc cần nói, đéo nói !!!!!

nê ………

tốt nhất …

say tiếp,

để dc nhớ, để dc yêu thương để ,,,,,,

CÁI ĐỒ …

TỰ KỈ !!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: