3.8.19


Cả một đêm vô cùng khó ngủ. Và rồi, giấc ngủ đã đến, giấc ngủ đầy mộng mị, giấc mơ xưa trở lại, không cần phải lục lọi hay tìm kiếm làm gì !

Và trở lại bến sông xưa. ” xung quanh chỉ toàn là đá cuội ” . Giờ đây, đá cuội cũng không còn tồn tại nơi này nữa.

Dòng sông vẫn rộng lớn quá ….

%d bloggers like this: