viết cho ngày 31-12-2019

Sáng ny, một buổi sáng như bao ngày !

thức dậy,quét sân tưới cây, cho chim ăn và làm một việc đã có từ 7 năm nay là uống thuốc !!!

mãnh vườn nhỏ, từ 1 tấm đan của gia phụ để lại giờ đã là một khu vườn đầy tây trái, có cây cao bóng cả, có chim hót véo von mỗi ngày mới, có hàng chục loại hoa e ấp mỗi ngày .

vậy là buổi sáng cuối cùng của năm 2019 bắt đầu như vậy đó, bằng một cảm xúc ngoái đầu nhìn lại một tí .. rồi sẽ bước tiếp sang năm mới !

không muốn ca cẩm cho một năm cũ nữa, dù là thành công hay không, dù là vui hay không .. thì vẫn là cuộc sống , cần phải bước tới và hi vọng !

HI vọng năm 2020 đẹp hơn, nhiều cơ hội và sắc màu hơn !!!

goodbye 2019

Welcome 2020

%d bloggers like this: