Chào con

Chào mừng con đến với thế giới . Tuy ba chưa từng nghĩ sẽ thế nào và ba cũng sẽ chẳng thể nhìn thấy con trưởng thành như anh Bee.

Nhưng ba sẽ thương yêu và làm hết bổn phận và trách nhiệm của mình với con trong những ngày ba còn sống !

Yêu con …

%d bloggers like this: