Người xa lạ

Xin gởi cho một người xa lạ …

Trong một đêm say, viết vài dòng cho một người mà tôi cũng chưa nghĩ rằng tôi đã từng có gặp hay không !

Ước rằng , nếu không say tôi sẽ yêu người đến trọn cuộc đời này ! Nhưng tôi hứa, sau hôm nay khi tỉnh lại .. tôi sẽ hỏi người rằng, liệu ta đã từng biết nhau chưa !?

Trong lúc say, tôi vẫn nhớ rằng tôi và người đã hẹn hò bên dòng nước lững lờ trôi, những hòn đá vô tri vô giác .. dù rằng lúc này đây tôi không thể nhớ j ngoài những dòng thác đang cuộn trào trong ruột, hay nỗi lo lắng liệu mình có đột quỵ hay không …. nhưng tôi sẽ hứa rằng sau ngày mai … tôi và người lại là người xa lạ ….

Men rượu làm tôi thấy rất đau lòng … người thương yêu lại hóa ra lại là người xa lạ … thích đi thì đi , muốn ở lại tôi cũng sẽ chẳng màng, vì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi ! Một người đã không cùng có quen biết … sao lại có thể gây thương nhớ đến làm đau lòng …. như thể cùng cha cùng mẹ sinh ra ……

Nhưng tự hứa rằng …

Ngày mai … ta sẽ lại là người xa lạ !!!

%d bloggers like this: