Tết cúm tàu năm thứ 2

Kỉ niệm cái tết cúm tàu năm thứ 2 , năm trước đi trực cắm trại nên không biết. Năm nay có những cảm giác đúng y như tết, đêm qua cũng sắp hàng đi mua nhu yếu phẩm. Mọi người không có cảm giác sợ bị lây bệnh nữa chen nhau mà mua … ngoài đường những người ngoại tỉnh chở jafnh lý về quê và buổi sáng nay không một tiếng động của nền văn minh xe máy !
Có time đọc cuốc SAIGON NGOẢNH LẠI TRĂM NĂM rồi

%d bloggers like this: