Sự cô độc

Trong đêm tối lanh lùng …

Ta có tát cả … nhưng ta vẫn nằm đây, hiu quạnh ! Một mình …

%d bloggers like this: