Lổ hổng

Trước mặt là những lỗ hổng của những lon bia .. ta muốn lấp lại cũng không thể .. men vào lòng chắc cũng k thể lấy ra .. miệng bảo thôi sao tay vẫn cứ với …

%d bloggers like this: