31 – 12 – 2021

Còn vài tiếng nữa … năm 2021 sẽ trôi qua !

Còn vài tiếng nữa, lịch sử của nhân loại sẽ ghi lại 1 chương buồn khi mà con người bị thiên nhiên nổi giận và trừng phạt bằng cơn đại dịch .

Với cá nhân sẽ để lại 1 năm không phát triển được điều gì ngoài niềm vui có thêm 1 thằng con khó chịu … âu đó cũng là thành tựu chăng !!!!

Chào nhé năm 2021….

%d bloggers like this: