Nhớ bến sông xưa

Anh dắt em về bến sông xưa
Có con đò nhỏ vẫn đón đưa
Nối giữa đôi bờ thương với nhớ
Kiên nhẫn bốn mùa chở nắng mưa

%d bloggers like this: