nepeyes's Blog

Hôm trước mình lại ra biển ….Hai cha con lại lang thang mấy ngày trời ngòai biển….THi nhau đứng giữa biển … giữa trời … dang hai tay ra la thật...

Câu chuyện về con cua đực và con cua cái Một đôi cua sống trong một cái hang …. cuộc sống thật hạnh phúc … cùng nhau kiếm ăn tối về...