nepeyes's Blog

Hôm nay mình ra biển ngồi ngắm những con dã tràng xe cát …. Mình nhớ lại câu nguyện những ngày còn bé thơ…. kể lại cho mọi người nghe Dã...

Những bài hát tuy hay nhưng hơi kén người nghe một chút …. phải có tâm hồn cở tui mới nghe được — hê hê Powered by eSnips.com

Hôm trước mình lại ra biển ….Hai cha con lại lang thang mấy ngày trời ngòai biển….THi nhau đứng giữa biển … giữa trời … dang hai tay ra la thật...

Câu chuyện về con cua đực và con cua cái Một đôi cua sống trong một cái hang …. cuộc sống thật hạnh phúc … cùng nhau kiếm ăn tối về...