nepeyes's Blog

Archives

Hôm trước mình lại ra biển ….Hai cha con lại lang thang mấy ngày trời ngòai biển….THi nhau đứng giữa biển … giữa trời … dang hai tay ra la thật to cùng với sóng biển …chắc chắn là cha la to hơn con la rồi……………………..hôm nay cả hai cha con mình đen thui … có người chê bảo giống miên … hì hì ….không sao hết … chuẩn bị để mai… Read More