nepeyes's Blog

Archives

Câu chuyện về con cua đực và con cua cái Một đôi cua sống trong một cái hang …. cuộc sống thật hạnh phúc … cùng nhau kiếm ăn tối về chung hang … ngày lại qua ngày ….. thời gian thấm thóat trôi Rồi con cua cái thay vỏ , nó trút cái lớp áo dày .. trông nó thật mệt mỏi … nó không thể ra ngòai kiếm ăn cùng… Read More