3.8.2017

Bến sông xưa vẫn vắng vẻ …

Cây đa cũ vẫn không lớn hơn là bao …

Những cánh lục bình vẫn vật vờ trôi theo dòng nước tới nơi vô định …

Có ai từng tắm 2 lần trên một khúc sông !? !? Có lẽ chưa và sẽ không bao giờ … dòng nước xưa đã trôi đi mãi nhưng cảnh vật hai bên bờ vẫn làm nao lòng người khách cũ ghé thăm … hái một nhành hoa dại, gửi theo con nước, nhờ nước nói hộ lòng mình … Bá Nha Tử Kì dù có cách biệt nhau nhưng âm vang của khúc nhạc thì vẫn như vậy !!!! 

Chào nhé !!! 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: